Kadınlar, erkekler ve çiftler için en büyük ve en özel kulüp

Veri Koruma Beyanı

Verilerin korunması bizim için çok önemlidir. İsim, adres, e-posta adresi ya da telefon numarası gibi kişisel verilerin işlenmesi daima genel veri koruma yönetmeliğinin yasal talimatlarına ve tarafımızca geçerli olan yasal, ülkeye özgü veri koruma şartlarına uygun şekilde gerçekleşmektedir. Bu veri koruma beyanı aracılığıyla tarafımızca toplanan, kullanılan ve işlenen kişisel verilerin türüne, kapsamına ve amacına ilişkin bilgi veriyoruz.

İnternet bazlı bir veri aktarımındaki en yüksek güvenlik önlemlerine rağmen güvenlik boşluklarının meydana gelebileceğine dikkat çekiyoruz. Güvenlik tarafımızca da tam olarak sağlanamamaktadır.

1. Veri işlemeden sorumlu kişinin adı ve iletişim bilgisi

Genel veri koruma yönetmeliği uyarınca verilerin işlenmesinden sorumlu firma:

Vito GmbH

Ober-Erlenbacher-Straße 109

61381 Friedrichsdorf-Burgholzhausen

Genel müdür: Michael Rabinowicz

Telefon: +49-6007 / 93 06 43

E-posta: info@fkk-oase.de


2. Genel verilerin toplanması, verilerin aktarılmas

İnternet sitemiz siteyi çağırmanız ile genel verileri ve bilgileri toplar. Bu genel veriler ve bilgiler sunucunun günlük dosyalarına kaydedilir. Bu esnada şu veriler toplanabilir:

- kullanılan tarayıcı türü ve sürümü

- erişimi sağlayan sistemin kullandığı işletim sistemi,

- erişim sağlayan bir sistemin internet sayfamıza ulaştığı internet sitesi

- internet sitemize erişimin sağlandığı tarih ve saat

- IP adresi

- erişim sağlayan sistemin internet servisi sağlayıcısı

- bilgisayar teknolojisi sistemlerimize müdahale edilmesi halinde tehlike önleme görevi gören diğer veriler ve bilgiler

Bu genel verilerin ve bilgilerin kullanılması esnasında verilerin sahibine ilişkin herhangi bir neticeye varılması söz konusu değildir. Bu bilgilere daha çok internet sitemizin içeriğini doğru şekilde ulaştırmak, sitenin içeriği ile reklamını ideal hale getirmek, BT sistemlerimiz ile internet sitemizin tekniğini sürekli olarak işler halde tutmak ve siber bir müdahalenin meydana gelmesi halinde ceza takibinden sorumlu mercilere ceza takibi bakımından gerekli olan bilgileri hazırlamak için ihtiyaç duyulur.

Anonim şekilde toplanan bu veriler ve bilgiler, istatistiksel olarak ve bunun dışında verilerin korunması ile şirketimizdeki veri güvenliğinin artırılması ve tarafımızca işlenen kişisel veriler için yüksek bir koruma seviyesinin sağlanması amaçlarıyla değerlendirilir. Sunucu günlük dosyalarının anonim verileri ilgili kişi tarafından sağlanan kişisel verilerin tamamından ayrı şekilde kaydedilir.

Kişisel bilgilerinizin aşağıda belirtilenler dışındaki bir amaçla üçüncü taraflara aktarılması söz konusu değildir.

Kişisel bilgilerinizi yalnızca şu durumlarda üçüncü taraflara veririz:

- bu konuda açık şekilde onay vermeniz halinde (bk. DSGVO Madde 6 Fıkra 1 Bent 1/a )

- yasal taleplerin yürürlüğe konması, uygulanması ya da savunulması için gerekli olması ve bilgilerinizin aktarılmaması konusunda özellikle korunması gereken bir çıkarınızın bulunduğuna dair kabul gerekçesinin olmaması halinde (bk. DSGVO Madde 6 Fıkra 1 Bent 1/f)

- aktarım için yasal bir yükümlülüğün mevcut olması halinde (bk. DSGVO Madde 6 Fıkra 1 Bent 1/c)

- ktarıma yasal olarak izin verilmesi ve tarafınızla yapılan sözleşmeden doğan ilişkilerin geliştirilmesi için gerekli olması halinde (bk. DSGVO Madde 6 Fıkra 1 Bent 1/b)

3. Çerezler

İnternet sitemiz çerez kullanmaktadır. Çerezler bir internet tarayıcısı üzerinden bilgisayar sistemine yerleştirilen ve kaydedilen metin dosyalarıdır.

Çeşitli internet sayfaları ve sunucular çerezleri kullanır. Birçok çerez ise çerez ID’si ihtiva eder.Bu kimlik, internet sitelerinin ve sunucunun çerezin kaydedilmiş olduğu internet tarayıcısına atanmasını sağlayan işaret dizilerinden oluşur. Bu sayede ziyaret edilen internet siteleri ve sunucular, ilgili kişinin kişisel tarayıcısını başka çerezler içeren başka internet sitelerinden ayırt edebilir. Belirli bir internet tarayıcısı, özgün çerez ID’si üzerinden yeniden tanınır ve kimliği belirlenir.

Çerezler ile kullanıcı nezdinde internet sitemizdeki bilgiler ve teklifler iyileştirilebilir. Aynı zamanda çerezler internet sitemizin kullanıcılarının yeniden tanınmasını mümkün kılar. Burada bahsi geçen yeniden tanımanın amacı ise kullanıcı için internet sitemizin kullanımını daha kolay hale getirmektir. Çerezlerin bulunduğu bir internet sitesinin kullanıcısı örneğin siteyi yeniden ziyaret ettiğinde erişim verilerini yeniden girmesine gerek kalmaz. Çünkü bu veriler kendisi için internet sitesinden ve kullanıcının bilgisayar sistemine yerleşen çerezlerden devralınır.

İnternet sitemizin kullanımı ile çerezlerin yerleştirilmesini istediğiniz zaman tarafınızdan kullanılan internet tarayıcısının ilgili ayarı üzerinden engelleyebilir ve böylece çerezlerin yerleştirilmesine kalıcı olarak itiraz edebilirsiniz. Ayrıca halihazırda yerleştirilen veriler, internet tarayıcısı ya da diğer yazılım programlarınız tarafından istediğiniz zaman silinebilir. Söz konusu kişinin kullanılan internet tarayıcısında çerezlerin yerleştirilmesini devre dışı bırakması halinde internet sitemizin tüm işlevleri tam kapsamlı şekilde kullanılamayabilir.

4. Kişisel verilerin düzenli olarak silinmesi ve bloke edilmesi

Kişisel verilerinizi yalnızca belirlenen kaydetme amacına ulaşmak için gerekli olan süre boyunca ya da yasa koyucu tarafından bizim için önemli olan yasa ya da düzenlemelerde belirlenmişse işler ve kaydederiz.

Kaydetme amacı ortadan kalkar ya da yasal olarak öngörülen kayıt süresi sona ererse, kişisel veriler yasal düzenlemeler uyarınca bloke edilir ya da silinir.

5. Söz konusu kişilerin hakları

Verilerin korunması kanunu uyarınca söz konusu kişinin sahip olduğu haklar:

• DSGVO Madde 15 uyarınca tarafımızca işlenen verilerine ilişkin bilgi talep etme hakkı. Özellikle de işleme amacına, kişisel verilerin kategorisine, verilerinizin açığa çıkarılmış olduğu ya da açığa çıkarılacağı alıcıların kategorilerine, planlanan kayıt süresine, düzeltme, silme, işlemenin kısıtlanması ya da itiraz hakkının mevcudiyetine, şikayet hakkının mevcudiyetine, verileriniz tarafımızda toplanmamışsa verilerinizin kaynağına ilişkin bilgi talep edebilirsiniz. Ayrıca profillemeyi ve gerekirse bu profillemenin detayları ile ilgili önemli bilgileri kapsayan otomatik bir karar vermenin mevcudiyetine ilişkin de bilgi talep edebilirsiniz.

• DSGVO Madde 16 uyarınca tarafımızda kaydedilen verilerinizin doğru olmayan kısımlarının düzeltilmesini ya da tamamlanmasını talep etme hakkı.

• Verilerin işlenmesi serbest fikir beyanı ya da bilgi hakkının kullanılması, yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi, kamu yararına bağlı nedenlerle ya da yasal taleplerin geçerli kılınması, yerine getirilmesi ya da savunulması için gerekli değilse; DSGVO Madde 17 uyarınca tarafımızda kaydedilen kişisel verilerin silinmesini talep etme hakkı (Unutulma hakkı).

• Verilerinizin doğruluğu kabul edilmediği ve verilerin işlenmesi yasa dışı olmadığı sürece, verilerin silinmesini reddetmeniz ve bizim artık bu verilere ihtiyaç duymamamız, fakat yasal taleplerin geçerli kılınması, yerine getirilmesi ya da savunulması için bu verilere ihtiyaç duymanız veya DSGVO Madde 21 uyarınca verilerin işlenmesine itiraz etmeniz halinde; DSGVO Madde 18 uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesine kısıtlama talebinde bulunma hakkı.

• DSGVO Madde 20 uyarınca tarafımıza hazırladığınız kişisel verilerinizi yapılandırılmış, geçerli ve makine tarafından okunabilir bir biçimde alma ya da başka bir sorumlu tarafa aktarılmasını talep etme hakkı.

• DSGVO Madde 7 Fıkra 3 uyarınca daha önce beyan ettiğiniz onayınızın istediğiniz zaman tarafımızdan geri çekme hakkı. Bu hakkı kullanmanız halinde onayınız dahilinde gerçekleşen veri işlemeye onayın geri çekildiği andan sonra devam etmeyiz.

• Kişisel verileriniz tarafımızca DSGVO Madde 6 Fıkra 1 Bent 1/f uyarınca haklı çıkarlara dayanarak işlenmişse; kişisel verilerin işlenmesine ancak özel bir durumunuzdan kaynaklanması ya da doğrudan tanıtıma itiraza yönelik olması halinde DSGVO Madde 21 uyarınca itiraz edilebilir. Bu durumlardan ikincisinde özel bir durum bildirilmeden tarafımızca uygulanacak olan genel bir itiraz hakkına sahip olursunuz. Bu durumda bu beyanın 1. kısmında verilerin e-posta adresine bir e-posta gönderilmesi yeterlidir.

• DSGVO Madde 77 uyarınca başka bir idare hukukuna ya da yasal önleme halel getirmeksizin bir denetim mercine şikayette bulunma hakkı. Böyle bir durumda genellikle genel ikamet bölgenizdeki denetim mercine başvurabilirsiniz.

6. Veri gizliliği

Tarayıcınız tarafından desteklenen yüksek şifreleme düzeyi ile bağlantılı olarak gelişmiş SSL yöntemini (Secure Socket Layer) kullanıyoruz. İnternetteki sunumumuzun münferit bir sayfasının şifrelenmiş bir şekilde aktarıldığını kapalı anahtar gösteriminden ve tarayıcınızın alt durum çubuğundaki kilit sembolünden anlayabilirsiniz.

Ayrıca verilerinizi manipülasyonlara, kötü kullanıma, kısmen ya da tamamen kaybolmaya veya üçüncü kişilerin yetkisiz erişimine karşı korumak için uygun teknik ve kurumsal güvenlik önlemleri alıyoruz. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik gelişmelere uygun şekilde sürekli olarak güncelleştirilmektedir.

7. Verilerin işlenmesi için hukuki dayanak

DSGVO Madde 6 Fıkra 1/a hükmü, belirli bir işleme amacı için onay aldığımız işleme süreçleri için hukuki dayanak teşkil eder.

Ürün siparişi için gerekli olan veri işleme süreçleri gibi ilgili kişinin taraf olduğu bir sözleşmenin yerine getirilmesi için kişisel verilerin işlenmesi gerekliyse veriler DSGVO Madde 6 Fıkra 1/b uyarınca işlenir. Aynı durum ürünlerimize, tekliflerimize ya da hizmetlerimize ilişkin çıkar talebi durumlarında önlemlerin alınması için gerekli olan veri işleme süreçlerinde de geçerlidir.

Vergi görevlerinin yerine getirilmesinde olduğu gibi kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olduğu bir yasal yükümlülüğe tabi olmamız halinde, veri işleme DSGVO Madde 6 Fıkra 1/c hükmüne dayanır.

Sonuç olarak veri işleme süreçleri DSGVO Madde 6 Fıkra 1/f hükmüne dayanabilir. Verinin işlenmesi şirketimizin ya da herhangi bir üçüncü tarafın haklı çıkarının korunması için gerekliyse ve bu çıkarlar temel hak ve özgürlüklerinizi aşmadığı müddetçe; yukarıda belirtilen hukuki dayanaklardan tespit edilemeyen işleme süreçleri, bu hukuki dayanağı temel alır. Bu tür işleme süreçleri özellikle de Avrupa Birliği bünyesindeki yasa koyucu tarafından anıldığı için tarafımızda mevcuttur. İlgili kişi sorumlu tarafın müşterisi ise; bu merci haklı bir çıkarın kabul edilebileceği düşüncesini temsil eder (bunun için bk. DSGVO Madde 47 Bent 2 hükmü altındaki müzakere nedeni).

8. Veri kaydının süresi

Kişisel verilerin kaydedilme süresinde kriter yasal olarak öngörülen muhafaza son tarihidir. Bu sürenin aşılmasının ardından kişisel verilerin sözleşmenin yerine getirilmesi ya da hazırlanması için gerekli olmaması halinde düzenli aralıklarla silinir.


9. Bu veri koruma beyanında değişiklikler

İlgili veri koruma hükümlerindeki ya da yargıdaki değişiklikler gibi mevcut durumlar nedeniyle gerekli olması halinde veri koruma beyanımızı güncelleyeceğiz.

Beyanın son güncelleme tarihi: Mayıs 2018