Kadınlar, erkekler ve çiftler için en büyük ve en özel kulüp

Künye

Yayıncı:

Vito GmbH
Ober-Erlenbacher-Straße 109
61381 Friedrichsdorf-Burgholzhausen

Genel müdür: Michael Rabinowicz

Vergi no.: 0324787172

Bad Homburg v. d. Höhe Vergi Dairesi

Ticaret sicili B bölümü no.: 7795, Bad Homburg v. d. Höhe Yerel Mahkemesi

Telefon: +49-6007 / 93 06 43

0160 91533270

E-posta: info@fkk-oase.de

İçerik için sorumluluk

Hizmet sağlayıcı olarak genel yasalara göre bu sayfalardaki içeriklerimizden Telemedya Kanunu (TMG) Madde 7 Fıkra 1 uyarınca sorumluyuz. Bu vesile ile tarafımızdan sağlanan katkıların hukuki bakımdan teknik bir danışma servisinin yerine geçmeyeceğine dikkat çekeriz. Burada yalnızca genel bilgiler söz konusudur; bunların doğruluğunu, eksiksiz olmasını, güncelliğini ve/veya kalitesini garanti altına alamayız ya da sağlayamayız.

Telemedya Kanunu (TMG) Madde 8 ila 10 uyarınca hizmet sağlayıcı olarak aktarılan ya da kaydedilen yabancı bilgileri denetlemekle ya da duruma göre hukuka aykırı bir faaliyet içerip içermediğini araştırmakla görevli değiliz. Bilgilerin kullanımının kaldırılması ya da bloke edilmesine ilişkin yükümlülükler genel yasalar uyarınca bir önceki maddeden muaf tutulur. Buradan kaynaklanan bir yükümlülük ise ancak somut bir hak ihlali öğrenildikten sonra mümkündür. İlgili hak ihlalinin ortay çıkarılması halinde bu içerik derhal kaldırılır.


Bağlantılar için sorumluluk


Tekliflerimiz ya da hizmetlerimiz diğerlerinin yanında üçüncü tarafların harici internet sitelerine ait ve içeriğine hiçbir etkimizin bulunmadığı referans kaynaklar (“Bağlantılar”) içermektedir. Bu nedenle bu yabancı içerikler ile bunların doğruluğu, eksiksiz olması ve kullanılabilirliği için hiçbir garanti üstlenememekteyiz. Bağlantılı sayfalardaki içerikler ile bu türdeki bilgilerin kullanılmasından ya da kullanılmamasından kaynaklanan hasarlar için daima ilgili sunucu ya da sayfanın operatörü olarak atanan kişi sorumludur. Kısıtlama misafir defterine yapılan yabancı kayıtlar için de aynı şekilde geçerlidir.

Bağlantılı sayfalar bağlantının kurulduğu esnada olası yasa ihlalleri bakımından kontrol edilir. Bu kontrol özellikle de medeni hukuk, ceza hukuku ve gençliğin korunması hukuku kapsamında yapılır. Hukuka aykırı içerikler bağlantı kurulduğu esnada tespit edilmemiştir. Fakat hak ihlaline dair somut bir ipucu olmadığı sürece bağlantılı siteler için kalıcı bir içerik kontrolü talep edilemez. Bu şekildeki hak ihlallerinin açığa çıkarılması durumunda görevin icap ettiği şekilde müdahale eder ve bu türden bağlantıları derhal kaldırırız.


Telif hakkı

Sayfa operatörleri tarafından oluşturulan içerikler ve bu sayfalardaki eserler Alman telif hakkına tabidir. Bu içerik ve değerler özellikle grafikler, sesler, ses dosyaları, metinler ile basılı ve elektronik yayınlamalardır. Telif hakkı sınırları dışındaki tüm çoğaltma, düzenleme, işleme ve her türlü değerlendirme için söz konusu telif hakkı sahibi ya da oluşturucunun yazılı onayı gerekir. Bu sayfanın indirilmesi ve kopyalanması yalnızca özel izin doğrultusunda gerçekleşir. Bu tür eserlerin ve içeriklerin ticari kullanımı kesin suretle yasaktır.


Bu sayfadaki içerikler bizi redaksiyonumuz tarafından oluşturulmadığı sürece telif hakları üçüncü tarafları ilgilendirir. Özellikle üçüncü tarafların içerikleri korunmuş olarak ve telif hakkı kaydı ile belirtilir. Yine de bir telif hakkı ihlali fark ederseniz, buna ilişkin bilgi vermenizi rica ederiz. Bu şekilde bir telif hakkı ihlali açığa çıkarılırsa bu tür içerikleri derhal sayfamızdan kaldırırız ve eserleri söz konusu telif hakkı sahibi ile görüşerek uygun telif hakkı kaydı ile belirtiriz.